SANACE
BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ

Podstatou všech sanačních prací je vrácení narušené konstrukci původní vlastnosti, popř. jejich zvýšení.
Základem úspěšné sanace je vždy dokonalá a pečlivá příprava. Klademe důraz na dodržování technologického postupu v průběhu celé realizace. Důležitou součástí realizace je správný výběr materiálů pro sanaci a ochranu konstrukcí. Používáme produkty světoznámých firem (např. Sika, Drizoro, Basf, Schomburg). Naši práci provádíme tak, aby sanovaná plocha byla chráněna proti dalším mechanickým nebo popřípadě chemickým vlivům.

Nabízíme sanace pro:

železobetonové vodojemy
na pitnou i užitkovou vodu

betonové
nádrže

čistírny odpadních
vod

bazény, jímky
a nádrže

žumpy
a septiky

výtahové
šachty

mostní
konstrukce

podzemní
kolektory

nádrže

chladicí věže
elektráren

průmyslové
podlahy

stropy
a nosníky

hydroizolační ochrana
betonových podlah

ochrana betonu proti
pronikání ropných produktů

sanace důlních děl
z betonu a železobetonu

a další...

Cenovou kalkulaci vypracujeme zdarma.

Ukázky sanace a ochrany betonu

Robert Bartoník
jednatel
+420 608 854 253
bartonik@rbsanace.cz
RB sanace s.r.o.
Na Kopci 327/3a
Havířov – Dolní Suchá
735 64